Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś,
kto już tam doszedł.

– Robert Kiyosaki

Głównym celem Programu Mentorskiego MENTORusznik jest wsparcie młodzieży w świadomym rozwoju szkolnym, zawodowym i osobistym poprzez organizację płaszczyzny pozwalającej na wymianę doświadczeń i uczenie się z zastosowaniem metod aktywnych i wykraczających poza edukację formalną. Projekt realizowany jest w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu oraz Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w okresie od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Rejestracja

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby wziąć udział w projekcie Mentorusznik!