Organizatorzy i Partnerzy

Opiekunowie merytoryczni:

mgr Katarzyna Banaszak (inicjatorka programu mentorskiego)

mgr Anna Sobczak

dr Anna Wawrzonek

Patronat honorowy:

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Partnerzy merytoryczni:

Stowarzyszenie Wielkopolskich Doradców Kariery WiDoK

Patronat medialny:

Akademia Webinaru

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego (WSE UAM)
Zakład Pedeutologii (WSE UAM)
Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego (WSE UAM)
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (WSE UAM)